نوشته‌ها

international-marketing-705x398

بازاریابی بین المللی

وقتی از شهری به شهر دیگری یا از استانی به استان دیگری سفر می کنید، ممکن است با تفاوت های فرهنگی و رفتاری مختلفی مواجه شوید. اوج این اختلافات فرهنگی و رفتاری را می توانید در سفرهای خارج از کشور مشاهده کنید. وقتی وارد بازارها و رستوران های چین می شوید، مسلما حسی را که در بازارها و رستوران های سوئییس داشته اید را تجربه نخواهید کرد.
در بازاریابی نیز به موضع رفتارشناسی مشتری و عوامل محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بازار هدف توجه ویژه ای شده است. اگر بازاریابی در شرق آسیا را با بازاریابی در غرب اروپا یکسان فرض کنید، محکوم به شکست در بازاریابی محصول خود خواهید بود. از روش مذاکرات گرفته تا نحوه قیمت گذاری همه و همه نیازمند شناخت از بازارهای هدف می باشند.
تحقیقات بازار، در بازاریابی بین المللی کلید دستیابی به موفقیت می باشد. به واسطه یک برنامه تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی کامل می توان در وهله اول به این موضوع پی برد که محصول ما مناسب بازار موردنظر است یا خیر. چه بسا شرکت هایی که بدون همچین شناختی وارد مراحل بعدی بازاریابی بین المللی شده اند و پس از خرج هزینه های بسیار به این موضوع رسیدند که محصول آنها مناسب بازار موردنظر نیست. یک برنامه تحقیقات بازاریابی جامع، ساختار محکمی را برای برنامه استراتژی بازاریابی بین المللی می سازد.